توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

بار برف – نمونه سوال جامع

  • نمونه سوال جامع
  • نظرات

بار برف – تمرین9

تهیه : گروه نرم افزاری اِوِران 

سازه سمت چپ در شکل ذیل یک مدرسه در شهر شاهرود می باشد . 

1-در سقف شماره 3 بار برف متوازن را بدست آورید و دیاگرام بار برف را در این بام رسم کنید . (پوشش سقف 3 : فلزی ) 

snowload-shape9

 

فرمول محاسبه بار برف متوازن :

Pr=0.7*Cs*Ce*Ct*Is*Pg

  • سازه در شهر شاهرود می باشد ، بنابراین با توجه به جدول ، در منطقه 3 با برف متوسط داریم :

Pg=1 KN/m²

  • سازه با کاربری مدرسه می باشد ، بنابراین گروه خطرپذیری 2 و در نتیجه :

Is=1.1

  • دمای سازه با توجه به کاربری باید متعارف با کلیه ساختمانهای عرف مسکونی باشد پس :

Ct=1

  • تعیین ضریب Ce

الف ) چون سازه در شهر قرار دارد (محیط شهری) ، پس ناهمواری محیط زیاد می باشد .

ب ) با توجه به موقعیت سقف شماره 3 ، این بام نسبت به تمامی جهات به دلیل ارتفاع بلندتر برف ریز است . با اینحال می بایست سازه سمت راست که سردخانه ای با ارتفاع 12.64 می باشد را نیز کنترل کنیم .

فاصله بام 3 با بام 6 : L=3+3+9=16 m  

اختلاف ارتفاع : h=11-10=1∆

L>10∆h  16>10

snowload-shape9-2 

بنابراین با توجه به شرایط ، بام شماره 3 برف ریز می باشد . 

با توجه به نتایج بدست آمده از الف و ب  :

Ce=1

  • تعیین ضریب Cs : 

الف ) پوشش سقف 1 ، فلزی می باشد پس جزو گروه لغزنده است .

ب ) Ct=1

ج ) همانطور که از موقعیت بام بر می آید ، بام شماره 2 ، به عنوان یک مانع جهت پذیرش برف روی زمین به حساب می آید که در جهت شیب سقف بام شماره 3 می باشد . 

با توجه به اینکه ضریب شیب به دلیل متغیر بودن شیب در یک قوس متفاوت است . باید قوس را (حداقل) به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم . و Cs را برای هر سه قسمت به دست آوریم :

برای اینکار ابتدا مختصات سه دو نقطه ابتدا و تاج قوس را داریم . مختصات دو نقطه میانی را با استفاده از فرمول ذیل بدست می آوریم که نتیجه مطابق شکل زیر است :

x²+y²=r²

snowload-shape9-3

با علم به مختصات نقاط می توانیم شیب وترهای رسم شده بین این نقاط را بدست آوریم ، 

α=∆y/∆x

بنابراین : 

α1=9.87°

α2=30.46°

α3=65.92°

اما برای تعیین Cs با توجه به شرایط الف ، ب و ج :

Cs1=1 (α≤30°)

Cs2=0.99

Cs3=0.1

حال با توجه به فرمول محاسبه بار برف متوازن داریم :

Pr=0.7*Cs*Ce*Ct*Is*Pg

Pr1=0.7*1*1*1*1.1*1=0.69 KN/m²

Pr2=0.7*0.99*1*1*1.1*1=0.69 KN/m²

Pr3=0.7*0.1*1*1*1.1*1=0.07 KN/m²

حال باید بار برف حداقل را کنترل کنیم :

چنانکه می دانید ، با توجه به اینکه شیب بام قوسی ( شیب خط رابط از پای قوس تا تاج قوس ) برابر 45 درجه می باشد ، به کنترل بار برف حداقل نیازی نیست .

حال می توانید نتیجه محاسبات با نرم افزار SLC92 را مشاهده کنید :

 snowload-ex9

snowload-ex9-2

snowload-ex9-3

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

Next

مقالات مرتبط