توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

درباره ما

درباره ما

about-us-everun

توسعه دهنده نرم افزار اِوِران

صاحب امتیاز و مدیر وب سایت: سید مصطفی احمدی

فعالیت ها: ۱) ارائه دهنده نرم افزارهای محاسباتی رشته های فنی مهندسی مطابق با آخرین مقررات ملی با عملکرد (کاربردی-آموزشی) و نرم افزارهای ویرایشی مبتنی بر نرم افزارهای مایکروسافت آفیس

۲) پذیرش سفارش طراحی نرم افزار برای استفاده شخص، شرکت و یا ارگان خاص

همکاران: مهدی یاوری ، مرتضی دادگر ، وحید منادی ، ستاره یاوری ، فروزان تقی زاده ، سید محمد احمدی ، راشین علوی ، مسعود ملکی ، سید مصطفی احمدی