توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

آموزش شهرزاد – آپدیت 1.0.5 (منوی رویداد تصادفی)

آموزش نرم افزار ایده پرداز شهرزاد – قسمت چهارم

یوتیوب آپارات زمان پخش: 6:10

آموزش نر م افزار ایده پرداز شهرزاد – قسمت سوم

یوتیوب آپارات زمان پخش: 2:29

آموزش نر م افزار ایده پرداز شهرزاد – قسمت دوم

یوتیوب آپارات زمان پخش: 3:34

آموزش نر م افزار ایده پرداز شهرزاد – قسمت اول

یوتیوب آپارات زمان پخش: 3:29

آموزش فعالسازی نرم افزار شهرزاد

یوتیوب آپارات زمان پخش: 4:03

دوره های آموزشی فیلمنامه نویسی

ترجمه و تالیف و ساختار بندی آموزش از

مقالات معتبر اساتید فیلمنامه نویسی