توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

آموزش تصحیح فرمت فیلمنامه های غیراستاندارد

آموزش فعالسازی زبان فارسی جهت تایپ در ویندوز 7

یوتیوب آپارات زمان پخش: 56 ثانیه

آموزش فعالسازی زبان فارسی جهت تایپ در ویندوز 10

یوتیوب آپارات زمان پخش: 27 ثانیه

آموزش ویرایشگر فیلمنامه سناریست

یوتیوب آپارات زمان پخش: 6:36

محلی سازی سیستم جهت خوانا شدن حروف ویندوز 7

یوتیوب آپارات زمان پخش: 38 ثانیه

محلی سازی سیستم جهت خوانا شدن حروف ویندوز 10

یوتیوب آپارات زمان پخش: 59 ثانیه

محلی سازی سیستم جهت خوانا شدن حروف ویندوز 8

یوتیوب آپارات زمان پخش: 40 ثانیه

آموزش فعالسازی زبان فارسی جهت تایپ در ویندوز 8

یوتیوب آپارات زمان پخش: 40 ثانیه
9d236a60