توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

ویدئوهای آموزش نرم افزار فیلامون

ویدئوهای آموزش نرم افزار فیلامون

آموزش نرم افزار فیلامون


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت اول (آموزش نصب آفیس 2016)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت دوم (آموزش نصب فیلامون)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت سوم (ورود به نرم افزار)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت چهارم (منوی گزینش)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت پنجم (نصب فونت های لازم – بارگذاری و پروژه در دست)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت ششم (تعیین تم، ژانر و ایده)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت هفتم (تعیین نقاط اصلی فیلمنامه)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت هشتم (معرفی اجمالی بخش کاراکترپردازی و ورود به فاز آوت لاین نویسی)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت نهم (آوت لاین نویسی)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت دهم (بازنویسی اولیه)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت یازدهم (استوری برد نهایی)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت دوازدهم (نگارش فیلمنامه)


آموزش نرم افزار فیلامون : قسمت سیزدهم (ضبط صوتی فیلمنامه)