توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

بار برف – بار برف متوازن در انواع سقفها

  • بار برف متوازن در انواع سقفها
  • نظرات

بار برف – تمرین7

تهیه : گروه نرم افزاری اِوِران 

 

سازه سمت چپ در شکل ذیل یک مدرسه در شهر شاهرود می باشد . 

بار برف متوازن در سقف شماره 1 را هم در قسمت طره و هم غیر طره بدست آورید و دیاگرام نهایی را رسم کنید. (پوشش : فلزی) 

 snowload-shape7

 

 

فرمول محاسبه بار برف متوازن :

Pr=0.7*Cs*Ce*Ct*Is*Pg

  • سازه در شهر شاهرود می باشد ، بنابراین با توجه به جدول ، در منطقه 3 با برف متوسط داریم :

Pg=1 KN/m²

  • سازه با کاربری مدرسه می باشد ، بنابراین گروه خطرپذیری 2 و در نتیجه :

Is=1.1

  • دمای سازه با توجه به کاربری باید متعارف با کلیه ساختمانهای عرف مسکونی باشد پس :

Ct=1

  • تعیین ضریب Ce

الف ) چون سازه در شهر قرار دارد (محیط شهری) ، پس ناهمواری محیط زیاد می باشد .

ب ) با توجه به موقعیت سقف شماره 1 ، این سقف از دو بام مجاور ( شماره 2 و 3 ) برف می گیرد 

الف – (سقف 2 جان پناه ندارد ) پس حتما وزش باد باعث ریختن برف از آن روی سقف شماره 1 خواهد شد . چون ارتفاع سقف 2 با لبه بالا بالایی سقف 1 برابر است .

ب – ( کنترل سقف 3 (البته ضروری نیست چون حالت الف کافی بود)) اختلاف ارتفاع سقف 1 و 3 را با توجه به قوسی بودن سقف 3  ؛ میانگین 3 متر در نظر گرفتیم . 

با توجه به اینکه :

فاصله بین دو سازه  7 متر + 2.5 متر = 9.5 متر

اختلاف ارتفاع  3 متر

در نتیجه شرط تاثیر بام 3 بر بام 1 برقرار می شود یعنی :

Le≤10*h0    9.5≤10*3=30

پس بام 1 هم نسبت به بام 2 و هم بام 3 برف گیر است 

اما در سه جهت شمال و جنوب و غرب ، برف ریز است . بنابراین سازه از لحاظ شرایط پذیرش برف، نیمه برف گیر است

با توجه به نتایج بدست آمده از الف و ب  :

Ce=1

  • تعیین ضریب Cs : 

الف ) پوشش سقف 1 ، فلزی می باشد پس جزو گروه لغزنده است .

ب ) شرایط مانع دار بودن بام : با توجه به شیب بام طبیعتا لغزش برف بر اثر وزن برف به سمت چپ می باشد . با توجه به عدم وجود جان پناه در لبه بام و وجود فضای کافی پایین بام برای پذیرش برف ، مانعی در مسیر لغزش وجود ندارد .

ج ) Ct=1 

با توجه به جمیع شرایط الف ، ب و ج :

5°=α0

Tgα=1÷5  α=arctg 0.2 = 11.31°

در نتیجه

α0<α<70°

در نتیجه :

Cs=1-((α-α0)/(70-α0))

در نتیجه :

Cs=0.903~0.9

حال با توجه به فرمول محاسبه بار برف متوازن داریم :

Pr=0.7*Cs*Ce*Ct*Is*Pg

Pr=0.7*0.9*1*1*1.1*1=0.693 KN/m²

حال باید بار برف حداقل را کنترل کنیم :

چنانکه می دانید ، با توجه به اینکه شیب بام برابر 11.31 درجه می باشد ، کنترل بار برف حداقل برای بام با شیب کمتر از 15 درجه الزامی است پس :

Pg≤1 KN/m²   Pm=Is*Pg

Pm=1.1*1=1.1 KN/m²

در نتیجه چون 

Pr=0.693 < Pm = 1.1

Pr=Pm=1.1 KN/m²

بار برف در قسمت طره :

همانطور که در شکل دیده می شود ، طول طره 1 متر است که کمتر از 1.5 متر می باشد ، پس بار برف در این قسمت از فرمول مقابل محاسبه می شود . 

Pr=2*0.7*Ce*Is*Pg (Cs=1 , Ct=1)

با توجه به محاسبات فوق الذکر :

Pr=2*0.7*1*1.1*1=1.54 KN/m²

نکته : توجه داشته باشید مطابق آیین نامه ، بار این قسمت جداگانه محاسبه شده ، پس در نرم افزار طول کلی بام (Lf) را فقط برای قسمت غیر طره وارد کنید و طول طره را در قسمت مربوطه وارد کنید .

کنترل سربار باران بر برف :

چنانچه 

Pg>=0.25

Pg<=1

  • با توجه به شرایط نیازی به محاسبه سربار نمی باشد و مقدار آن را صفر در نظر میگیریم .  زیرا شیب بیشتر از Lf/15 می باشد :

11.31°>5÷15=0.33°

نکته  : باید سربار باران برف فقط بر بار برف متوازن Pr اضافه شود . توجه کنید این سربار به معنای تغییر Pr در محاسبات مربوط به انباشت ، لغزش ، بار نامتوازن ، بار برف حداقل و یا بارگذاری جزئی نیست . برای آن محاسبات Pr اصلی ملاک است . 

با توجه به نتایج بدست امده دیاگرام به شکل ذیل است :

snowload-shape7-2

روند محاسبات اتوماتیک SLC92 را برای حل این سوال مشاهده فرمایید :

snowload-ex7

snowload-ex7-2

snowload-ex7-3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار − 1 =

Next

مقالات مرتبط