توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

بار برف – نمونه سوال آزمون محاسبات سال 93

  • نمونه سوال آزمون محاسبات
  • نظرات

بار برف – تمرین5

تهیه : گروه نرم افزاری اِوِران 

محوطه حیاط یک ساختمان اداری در تهران که از هر چهار طرف توسط ساختمان های 6 طبقه احاطه شده ، قرار است با سقف سبک پوشانیده شود . زیر سقف بام باز و بدون گرمایش می باشد و پوشش بدون شیب است . اگر سطح بارگیر هر یک از ستونهای پوشش 36 متر مربع باشد ، مقدار برف متوازن هر ستون بر حسب کیلونیوتن چقدر است ؟ 

1-تعیین Pg : تهران مطابق جدول تقسیم بندی شهرهای کشور از نظر منطقه بار برف ، منطقه 4 ( منطقه با برف زیاد ) می باشد . بنابراین مطابق جدول داربم :

Pg=1.5 KN/m²

2-تعیین Is : با توجه به جدول ( گروه خطرپذیری ساختمان ها برای بار برف ، Is محوطه حیاط مسقف با توجه به قرارگیری این کاربری در گروه 3 ، مطابق جدول ضریب اهمیت بار برف داریم : 

Is=1

3-تعیین Ce : 

با توجه به شرایط ، و محصور بودن سقف از چهار طرف بین ساختمان های بلند ، و اینکه سازه در یک محیط شهر قرار دارد ، 

Ce=1.2

4-تعیین Ct : مطابق جدول ضریب شرایط دمایی ، برای سازه های بدون گرمایش داخلی :

Ct=1.2

5-تعیین Cs : شیب بام صفر است بنابراین :

Cs=1

6-با توجه به فرمول ذیل داریم :

Pr = 0.7 * Cs * Ct * Ce * Is * Pg 

Pr=0.7*1*1.2*1.2*1*1.5=1.512 kN/m²

7-کنترل بار برف حداقل :

با توجه به اینکه بام تخت می باشد و بار برف زمین 1.5 کیلونیوتن بر مترمربع می باشد 

Pg= 1.5 > 1 → Pm = Is = 1 kN/m²

8-بنابراین چون Pr > Pm  در نتیجه 

Pr = 1.512 kN/m²

9- بنابراین بار برف جهت هر ستون برابر است با :

   54.432=1.512*36

نمونه محاسبه این تمرین با استفاده از نرم افزار SLC92 را مشاهده نمایید :

snowload-ex5

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =

Next

مقالات مرتبط