توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

بار برف – بار برف لغزنده

 • بار برف لغزنده
 • نظرات

بار برف – تمرین10

تهیه : گروه نرم افزاری اِوِران 

سازه های مقابل ( بام 4 و 5 ) ، یک سالن اجتماعات  و یک انبار کنار هم می باشند . پوشش بام سالن فلزی و انبار آجدار می باشد . فرض می کنیم بام 4 ، برف ریز و بام 5 برف گیر است . 

1- بار برف متوازن هر دو بام را محاسبه کنید .  

2- آیا محاسبه بار برف لغزنده ضروری است ؟ اگر هست مقدار آن و طول ناحیه تاثیرش را مشخص کنید .

snowload-shape10

 

فرمول محاسبه بار برف متوازن :

Pr=0.7*Cs*Ce*Ct*Is*Pg

 • سازه در شهر شاهرود می باشد ، بنابراین با توجه به جدول ، در منطقه 3 با برف متوسط داریم :

Pg=1 KN/m²

 • بام 4 با کاربری سالن اجتماعات می باشد ، بنابراین گروه خطرپذیری 2 و در نتیجه :

Is=1.1

 • بام 5 با کاربری انبار می باشد ، بنابراین گروه خطرپذیری 3 و در نتیجه :

Is=1

 • دمای سازه با توجه به کاربری باید متعارف با کلیه ساختمانهای عرف مسکونی باشد پس :

Ct=1

 • تعیین ضریب Ce

الف ) چون سازه در شهر قرار دارد (محیط شهری) ، پس ناهمواری محیط زیاد می باشد .

1 ) بام 4 برف ریز است بنابراین : 

Ce=0.9

2 ) بام 5 برف گیر است بنابراین :

Ce=1.2

 • تعیین ضریب Cs : 
 • بام 4 :

الف ) پوشش سقف 4 ، فلزی می باشد پس جزو گروه لغزنده است . و بدون مانع

ب ) Ct=1

بنابراین :

α=tg-1(5/3)=59.03°

Cs=1-[(50.03-5)/(70-5)]=0.17

 • بام 5 :
 • Cs=1

حال با توجه به فرمول محاسبه بار برف متوازن داریم :

Pr=0.7*Cs*Ce*Ct*Is*Pg

Pr4=0.7*0.17*0.9*1*1.1*1=0.118 KN/m²

Pr5=0.7*1*1.2*1*1.1*1=0.69 KN/m²

حال باید بار برف حداقل را کنترل کنیم :

بام 4 : با توجه به شیب بالای 10 درجه نیازی نیست .

بام 5 :

Pm=Is*Pg

Pm=1*1=1 KN/m²

بنابراین چون

Pr5=0.7*1*1.2*1*1.1*1=0.69 KN/m²

Pr5=Pm=1KN/m²

با توجه به اینکه بام 4 شیبدار لغزنده با شیب بیش از 2 درصد می باشد ، بنابراین برف تحت اثر وزن خود روی بام 5 می لغزد .

عرض ناحیه تاثیر : 3 متر ( طول افقی سقف شیبدار از محله لبه بام تا آکس تاج )

محاسبه مقدار :

[3*0.4*Pr*w]/[4.5*Cs]

بنابراین :

[3*0.4*0.118*3]/[4.5*0.17]= 0.56 KN/m = 0.56 / 3 = 0.19 KN/m²

حال می توانید نتیجه محاسبات با نرم افزار SLC92 را مشاهده کنید :

snowload-ex10

 

snowload-ex10-2

 

snowload-ex10-3

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =

Next

مقالات مرتبط