توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

نحوه محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

 • نحوه محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
 • نظرات

به نظر بند 6 بخشنامه 33105/94 مورخه 10/3/1394 با موضوع (نحوه محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه) ، برای بعضی کمی ابهام دارد . (موضوع این بند اولین بار در بند 8 بخشنامه 3517/100 مورخه 19/01/1386 ابلاغ و تا کنون در تمام بخشنامه های ابلاغ شاخص های تعدیل درج شده است)  از این رو در این بخش ضمن یک توضیح بسیار ساده ، نامه ای در خصوص شفاف سازی این بند (از مدیر دفتر امور فنی سازمان مدیریت به معاون نظام مهندسی استان خراسان ) جهت رفع ابهام قرار می دهیم .

متن بند : برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمانهای منعقده و همچنین پیمانهایی که پس از تاریخ این بخشنامه منعقد خواهد شد ، میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان و فهرست بهای واحد پایه ابنیه ، ملاک عمل خواهد بود .

در پیمانهایی که بیش از یک فهرست پایه مبنای تهیه برآورد باشد ، شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین براورد را دارا است ، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود .

توضیح ساده ( برای قراردادهای منعقد در سه ماهه دوم 86 به بعد) :

حالت 1 : اگر تنها فهرست بهای منضم به پیمان ، رشته ابنیه باشد :

 شاخص مبنا و شاخص دوره انجام کار ،  برای فصل تجهیز و برچیدن کارگاه ، همان شاخص رشته ای ابنیه می شود.

حالت 2 : اگر فقط یک فهرست بهای منضم به پیمان داشته باشیم (به غیر از ابنیه) ، مثلا رشته راه و باند :

شاخص مبنا و شاخص دوره انجام کار ، برای فصل تجهیز و برچیدن کارگاه ، میانگین شاخص رشته ای 1- راه وباند  و 2- ابنیه می شود .

حالت 3 : اگر بیش از یک فهرست بهای منضم به پیمان داشته باشیم ، مثلا 1-ابنیه 2-تاسیسات مکانیکی 3-تاسیسات برقی

و با این فرض که بالاترین برآورد اولیه مربوط به رشته تاسیسات مکانیکی باشد :

شاخص مبنا و شاخص دوره انجام کار ، برای فصل تجهیز و برچیدن کارگاه ، میانگین شاخص رشته ای 1- تاسیسات مکانیکی   و 2- ابنیه می شود .

و با این فرض که بالاترین برآورد مربوط به رشته ابنیه باشد :

شاخص مبنا و شاخص دوره انجام کار ، برای فصل تجهیز و برچیدن کارگاه ، میانگین شاخص رشته ای 1- ابنیه   و 2- ابنیه می شود  که نتیجه طبیعتا : ابنیه می شود.

متن نامه (توضیح بند 8 بخشنامه شماره 3517/100 مورخ 19/1/1386 پیرامون نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه) :

با سلام

در توضیح بند 8 بخشنامه شماره 3517/100 مورخ 19/1/1386 پیرامون نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پس از تاریخ صدور بخشنامه مزبور به آگهی می رساند:

1- آندسته از پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که قبل از تاریخ بخشنامه مزبور با شاخص مبنای دوره سه ماهه چهارم سال 1384 یا قبل از آن منعقد شده اند. برای محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال 1385 ، شاخص کلی مبنا همان شاخص کلی مبنای (حسب مورد سه ماهه چهارم سال 1384 یا قبل از آن ) خواهد بود و شاخص زمان انجام (دوره انجام کار) تجهیز و برچیدن کارگاه عبارت خواهد بود از میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای منضم به پیمان ( یا شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارد) و شاخص رشته ابنیه در دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه

بعنوان مثال قراردادی با شاخص مبنای سه ماهه اول سال 1384 و فهرست بهای واحد پایه راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384 منعقد شده باشد محاسبه تعدیل مبلغ فرضی هشت میلیون (8.000.000) ریال تجهیز کارگاه انجام شده در سه ماهه دوم سال 1385 قرارداد مزبور به ترتیب زیر انجام می گیرد:

142.6 = شاخص کلی مبنای پیمان

167.2= 2/(166+168.3) = شاخص دوره انجام

0.126 = 0.95 × (1- (137.6 / 167.2))= ضریب تعدیل

ریال 1.008.000 = 8.000.000 × 0.126 = مبلغ تعدیل تجهیز کارگاه مورد نظر

2- آندسته از پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که قبل از تاریخ بخشنامه یاد شده و یا شاخص مبنای دوره سه ماه اول سال 1385 یا بعد از ‌آن منعقد شده اند برای محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال 1385 ، شاخص مبنا و نیز شاخص زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه عبارت خواهد بود از میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای پایه منضم به پیمان ( با شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارد) و شاخص رشته ابنیه حسب مورد در دوره سه ماهه مبنای پیمان و دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه.

به عنوان مثال قراردادی که با شاخص مبنای سه ماهه اول سال 1385 و فهرست بهای واحد پایه راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385 در مرداد سال 1385 منعقد شده باشد محاسبه تعدیل مبلغ فرضی هشت میلیون (8.000.000) ریال تجهیز کارگاه انجام شده در سه ماهه دوم سال 1385 قرارداد مزبور به ترتیب زیر انجام می گیرد.

161.8= 2/(158.4+165.2) = شاخص مبنای پیمان

162.2= 2/(166+168.3) = شاخص دوره انجام کار

0.023 = 0.95 × (1- (161.8 / 167.2))= ضریب تعدیل

ریال 256.000 = 8.000.000 × 0.023 = مبلغ تعدیل تجهیز کارگاه مورد نظر

3- آن دسته از پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که بعد از تاریخ بخشنامه یاد شده و با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال 1385 یا بعد از آن منعقد شده اند برای محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال 1386 ، شاخص مبنا و نیز شاخص زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه عبارت خواهند بود از میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای پایه منضم به پیمان ( یا شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارد)‌ و شاخص رشته ابنیه حسب مورد در دوره سه ماهه مبنای پیمان در دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه ، محاسبات تعدیل تجهیز کارگاه این دسته از پیمان ها مشابه محاسبات مربوط به پیمان های مذکور بند 2 می باشد

منبع : نامه ابلاغی از مدیر کل دفتر امور فنی سازمان مدیریت ؛  بهناز پورسید (مدیریت وقت)

0
 1. با سلام
  نحوه محاسبه تعدیل تجهیز کارگاه بر اساس فهرست بهای تجمیع شده به چه صورت می باشد؟
  بخشنامه 65637 در این زمینه سکوت کرده است
  لطفا اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید
  با تشکر

  0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 10 =

Next

مقالات مرتبط