توسعه دهنده نرم افزار اوران ، ورود

طراحی سیستم های فازی با به کارگیری جدول جستجو (ارجاع) – Designing Fuzzy Systems Using Look up Tables – قسمت سوم

  • طراحی سیستم های فازی با به کارگیری جدول جستجو (ارجاع) - Designing Fuzzy Systems Using Look up Tables - قسمت سوم
  • نظرات

 

آموزش سیستم های فازی و کنترل فازی – طراحی سیستم های فازی با به کارگیری جدول جستجو (ارجاع) – قسمت سوم

Designing Fuzzy Systems Using Look up Tables

در جلسه دوم برای هر داده تابع تعلقی که آن را پوشش می دهد را مشخص کردیم. حال طراحی را ادامه می دهیم. فرض کنیم دو ورودی یک خروجی داریم و 50 مورد آزمایش روی سیستم انجام داده ایم. داده های ردیف اول دیتاست (x1,x2,y)=(-2.3,1.1,5.8) باشد. همچنین ورودی های x2, x1 به ترتیب توسط 7، 5 تابع تعلق مثلثی و خروجی y توسط 9 تابع تعلق مثلثی تقسیم بندی شده اند. توجه شود انتخاب تمامی اعداد و تقسیم بندی ها فرضی می باشد) همانطور که مشاهده می شود ورودی  x1=-2.3 دو تابع تعلق A2 و A3 را به ترتیب با مقادیر muA2=0.8 و  muA3=0.2 فعال (تحریک) می کند و باقی توابع تحریک نمی شوند. (muA1=muA4=muA5= muA6=muA7=0)

همچنین ورودی x2=1.1 دو تابع تعلق B3 و B4 را به ترتیب با مقادیر muB3=0.5 و muB4=0.5  فعال (تحریک) می کند (هر دو تابع تعلق با ارزش برابر فعال شده اند) و باقی توابع تحریک نمی شوند (muB1=muB2=muB5=0)

و در نهایت خروجی y=5.8 دو تابع تعلق O8 و O9 را به ترتیب با مقادیر muO8=0.88 و  muO9=0.12 فعال (تحریک) می کند.

بنابراین با توجه به تمامی حالات بوجود آمده می توان برای ردیف اول دیتاست، 8 قانون فازی بصورت زیر نوشت:

اما هدف ما از طراحی سیستم فازی آن است که برای هر آزمایش (هر ردیف دیتاست) یک قانون فازی بدست آوریم. پس باید قوانین بدست آمده را پالایش کنیم. در جلسه چهارم با پالایش قوانین فازی، آموزش طراحی سیستم فازی به کمک جدول جستجو (ارجاع) را پی می گیریم.

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =

Next

مقالات مرتبط